Hoezo heb je een cocker?

by Loeki Bobbe

 

 

 

 

 

 

 

 

placeholderAaien
20-09-2014

Denk je aan honden dan denken veel mensen aan aaien. Er wordt veel geaaid op de wereld. Hele onderzoeken zijn ernaar gedaan. Inmiddels weten we dat iemands hartslag rustiger wordt als ze een dier en dus ook een hond aaien. Je bloeddruk kan ervan zakken heeft onderzoek bewezen en meer van dat soort goede dingen voor de mens. Kortom aaien is goed voor ons vindt men en vooral leuk ook, het is ons vaak een behoefte. Maar hoe zit het met de hond, is dat aaien van ons wel goed voor hem of haar en vinden ze het ook net zo leuk en prettig als wij dat vinden?

Ik vind van niet en dan heb ik het vooral over het aaien dat vreemden doen, bevriende mensen zijn weer een iets ander verhaal en dan heb ik het over bevriende mensen die onze hond als vriend ziet. Want wij mensen hebben allemaal menselijke vrienden die bij onze cockers soms helemaal niet goed liggen. Ze stralen blijkbaar iets uit dat bij de cocker onrustig maakt, andere mensen stralen soms iets uit dat honden als prettig ervaren. Honden zijn eerlijk en laten dat duidelijk zien. Blijven op gepaste afstand van mens en hond waar ze onrustig van worden en willen alleen maar contact maken met wezens waar ze een prettig gevoel bij krijgen. Daar willen ze dan soms wel door geaaid worden.

Maar eigenlijk vind ik het aaien bij de baas horen en voorkom ik liever dat wild vreemde mensen en vage kennissen mijn honden aaien.

Waarom dat is ?

Aaien is in mijn ogen een dominante handeling naar de hond toe. Mensen aaien vanuit een lieve emotie, soms ook bezitterig en overheersend, gewoon omdat het ons een prettig gevoel geeft. We willen aanraken en voelen als we iets lief vinden of heel aantrekkelijk etc. Dat is een basis emotie van de moderne mens. De emotie van de oer mens heel vroeger was heel anders en werd verdrongen door andere emoties die toen veel meer nodig waren.

Honden hebben nog steeds heel vaak die oer emotie, aanraking is niet lief zoals de mens bedoeld maar kan dominant en dus overheersend en bedreigend overkomen.

Toch hebben ook mensen die aversie nog, niemand haalt het in zijn hoofd om een vreemde zomaar vast te pakken en te aaien. Stel je pakt zomaar een wildvreemd kind op straat vast om te knuffelen, dan zie je de ouders niet blij worden en een kind kan schrikken door die toch wat bedreigende handelingen van een wild vreemd mens in zijn of haar ogen.

In winkels en op andere plekken waar mensen samenkomen zal niemand het in zijn hoofd halen een ander vast te pakken en te domineren, zijn er mensen die dat wel doen dan schrikken we enorm en noemen het afwijkend en gestoord gedrag, we worden daar niet blij van behalve als……… Nederland een voetbal wedstrijd wint, of een andere Nederlandse atleet ergens een overwinning haalt, dan vliegen we onbekende mensen soms om de nek in een impuls en later schamen we ons daar soms een beetje voor. “Ik deed wel gek hè” hoor je soms later zeggen.

Honden hebben dezelfde emotie, ze willen eigenlijk alleen maar aangeraakt en gedomineerd worden door mensen die ze kennen en die ze begrijpen en vertrouwen.
Het liefst worden ze geaaid door de baas en de andere mensen van de roedel, heel soms is er een klik met een vreemde, maar die klik moet eigenlijk altijd van de hond uitgaan.

Mensen komen altijd van hoog af en bukken zich voorover als ze staan en buigen op die manier vaak naar een hond toe en eroverheen. Voor een hond die niet weet wat de bedoeling is kan dat voorover buigen en op ze af komen als een bedreiging overkomen. Ze weten immers op dat moment niet wat de intentie van de aaier is, dat moeten ze zelf inschatten en de aaiende mens komt nu eenmaal vaak van boven gewoon omdat hij groter is. Mensen die klein van stuk zijn kunnen zich ook vaak wat ongemakkelijk voelen als iedereen maar naar ze toe moet buigen, het is een basis emotie en echt prettig vinden ook wij dat niet.

Dat buigen om een hond te aaien komt op veel honden best bedreigend over en daar achter aan komt dan vaak een dominante handeling van het je hand op het lijf leggen en die over hun lijf of kop heen en weer bewegen. Als honden dat onderling op deze manier doen kan er een rangorde probleem spelen etc. Kortom het geeft onze hond signalen die in de hondentaal heel anders overkomen dan de aaiende mens bedoeld. Eigenlijk mag dat alleen maar gedaan mag worden in hun ogen door de leider van de hond en zijn gezin. De 2 stress factoren heb je dan al.

Dan heb je aaiers die door de knieen zakken om niet bedreigend over te komen. Maar veel honden vinden die beweging vaak al heel raar als een mens die maakt, zeker een vreemde. Ze worden er opgewonden van, ze zien iets wat uitzonderlijk gedrag is in hun ogen en moeten dat verwerken. Honden verwerken op een afstand voor ze het kunnen plaatsen en kunnen bij dat verwerken van het op de hurken gaan zitten vaak geen dominante handelingen verdragen van een vreemde. Alleen de baas mag dat.

Mensen vinden een vreemde hond aaien een onschuldig iets en doen het graag en veel. Voor honden is het een heel ander iets, het is een complex gebeuren dat op ze af komt en ook nog met een dominerende handeling afgesloten ook.

Honden moeten een heel proces aan inschatting en emoties door voor ze op een punt zijn dat ze iemand goed in kunnen schatten en kunnen beslissen of die dominerende mens op dat moment geen bedreiging voor hen vormt.

Vaak is de motoriek van iemand en de uitstraling bepalend voor hoe een hond het hele scala aan handelingen dat op hem afkomt kan plaatsen in het juiste licht. Aangezien ik elke aai van een vreemde naar mijn honden toe behoorlijk zwaar voor ze vind zal ik nooit aanmoedigen dat mijn honden geaaid worden door een vreemde en als een hond aan het werk is al helemaal niet. Honden zijn buiten veel meer aan het werk dan veel mensen denken. Het in de gaten P8110002houden van de baas, commando’s opvolgen en zich verder goed gedragen naar menselijke normen is hard werken en eist concentratie van een hond. Aaiende vreemden zijn dan vaak een bedreigende en storende factor voor ze.

Heel baas gerichte honden willen veel vaker helemaal niet geaaid worden dan de honden die met veel meer mensen een band willen hebben. In ons ras komen de baasgerichte honden heel veel voor en dus barst het van de cockers die liever niet zomaar geaaid willen worden. Heb je een cocker die erg naar buiten gericht is dan herken je dit verhaal helemaal niet.

Er zit wel weer een verschil tussen geaaid worden buiten en geaaid worden binnen voor honden.

Binnen op eigen terrein voelen honden zich nu eenmaal beschermder en veiliger en kunnen meer spanning aan dan buiten, waar verder ook nog van alles kan gebeuren. Honden weten vaak dat de baas de scepter zwaait in huis en de leider is, dus mensen die toegelaten worden door de leider op eigen terrein zijn al iets minder verdacht als ze aaigedrag vertonen Ook bazen stralen buiten meer spanning uit of ze nu willen of niet. Sociaal contact met mensen zorgt ook bij bazen vaak voor onrust.

Bevriende huizen waar ze regelmatig komen vallen onder de noemer veilig omdat ze zich beschermd voelen als het goed is.

Vaak is het zo dat honden pas ontspannen als er visite is, als ze eenmaal zitten.

De visite is dan ook de spanning kwijt van het binnenkomen op het terrein van een ander, ook voor ons is dat soms even diep ademhalen.

Zittend ben je meer ontspannen en komt door de zithouding lager over, beetje meer op de hoogte van veel honden. Een positie de ze beter kunnen inschatten en in de zithouding valt bij de mens een deel van de motoriek stil. Honden letten op motoriek en zien die in onze zitpositie rustiger worden, beter plaatsbaar voor ze. De visite komt op die manier lager en minder bedreigend over en hebben een rustigere ontspannen motoriek dan mensen die staan en lopen en zich buigen of zich op de knieen gooien en druk gaan zitten doen tegen de hond. Die wat lagere ontspannen houding zorgt voor ontspanning bij honden, ze hebben de tijd om op afstand in te schatten en te verwerken en kunnen zo wat vrijer met anderen omgaan vanuit hun hondenaard zonder erg op hun hoede te moeten zijn.

Uitstraling en motoriek van mensen is vaak bepalend in de reactie van honden en zeker cockers naar mensen toe.

Ik aai eigenlijk nooit een vreemde hond maar wacht af of hij kontakt maakt met me en het wel wil ondergaan. Ik word blij als ze dat willen en respecteer als ze het niet willen door op afstand van ze te blijven.

Als mensen mijn honden willen aaien en ik zie stress en spanning bij ze ontstaan dan ga ik er als baas tussen staan en maak duidelijk dat mijn hond niet geaaid wil worden. Ik scherm ze dan af omdat ik weet dat een terloopse aai die mensen soms willen geven voor honden en zeker cockers een behoorlijke geestelijke belasting kan zijn die eigenlijk nergens voor nodig is.

Groetjes Loeki

Overige Blogs

 

 

 

 

 

m5
facebook

Facebook pagina

Copyright © 2012 - 2015