Hoezo heb je een cocker?

by Loeki Bobbe

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

Algemeen

De informatie op de website van Hoezo Heb Je Een Cocker is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kan aan de informatie geen rechten worden ontleend. Hoezo Heb Je Een Cocker geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen d.m.v. het contact formulier op de site.

Aansprakelijkheid

Hoezo Heb Je Een Cocker kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de website van Hoezo Heb Je Een Cocker, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de - tijdelijke - onmogelijkheid deze sites te kunnen raadplegen.

Bescherming persoonsgegevens

De aan Hoezo Heb Je Een Cocker verstrekte persoonsgegevens (bij het aanvragen van informatie) worden door Hoezo Heb Je Een Cocker opgeslagen. Hoezo Heb Je Een Cocker gebruikt deze gegevens om belangstellenden op de hoogte te houden van activiteiten en ontwikkelingen en om enquêtes onder te verspreiden. De gegevens worden niet gepubliceerd of voor derden toegankelijk gemaakt. Indien verdere informatie van of betrokkenheid bij de website niet gewenst is, stuur dan een e-mail met de persoonsgegevens d.m.v. het contactformulier van de site.

Externe links

De website van Hoezo Heb Je Een Cocker bevat externe links. Deze zijn als service voor de bezoeker opgenomen. Hoezo Heb Je Een Cocker is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

Auteursrecht

Het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s en logo’s op de website van Hoezo Heb Je Een Cocker berust bij Loeki Bobbe en mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loeki Bobbe worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.

Bij het plaatsen van content op de website van Hoezo Heb Je Een Cocker is op zo zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen d.m.v. het contactformulier op de site.