Hoezo heb je een cocker?

by Loeki Bobbe

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstukken

1. HOEZO IS EEN COCKER EEN JACHTHOND?

2. HOEZO IS EEN COCKER EEN IDEALE GEZINSHOND?

3. DE GEMIDDELDE COCKER

4. DE PRIKKELGEVOELIGE COCKER

5. DE 1 BAAS COCKER

6. DE IMPULSIEVE COCKER

7. DE FLEGMATIEKE COCKER

8. DE WERK COCKER

9. COMBINATIE VAN TYPES

10 TABOR

11. HARD OF ZACHT IN DE BEK

12.BUCK DE OUDE MAN

13. COMING SOON

Djenofebruari20121DE 1 BAAS COCKER.

Hoofdstuk 5

De gemiddelde cocker is een gezinshond, die alle leden van het gezin op dezelfde manier ziet, het zijn gewoon allemaal zijn mensen en vrienden van zijn mensen.

Hij of zij hecht zich aan alle personen even sterk als iedereen zich op dezelfde manier met hem of haar bezig houdt.

Een iets ander gedrag heeft de een 1 baas cocker, die kiest in het gezin 1 persoon uit die hij echt als de leider ziet en de andere leden van het gezin zijn minder belangrijk voor hem of haar.

Het is niet zo dat als de 1 baas cocker zijn leider heeft uitgekozen hij of zij ook meteen probleemloos luistert naar die persoon.

Het tegendeel is vaak waar. Juist die door hem uitgekozen leider word getest en getest en nog eens getest om uit te vinden of het leiderschap ook wel werkelijk aanwezig is en of hij erkend en gezien wordt door die leider.

Vaak lijkt het alsof juist die uitgekozen persoon degene is die de meeste strijd met de hond heeft.

Een voorbeeld van gedrag van een 1 baas cocker in het gezin.

De hond heeft een leider uitgekozen en is tevreden met het leiderschap van de baas na testen en testen. In het gezin wonen puberkinderen en een partner.

Moeder is de uitverkoren leider van de cocker en op het moment dat moeder met 1 van de andere gezinsleden woorden of ruzie krijgt schaart de cocker zich aan haar zijde en gaat mee werken om haar te ondersteunen en richt zich dan vaak tegen de andere gezinsleden. Op dat moment beschermt hij of zij de leider en probeert mee te helpen haar haar punt te laten maken. Hoe zich dat precies uit is afhankelijk van de rest van het karakter van de cocker. Dat bepaalt het soort gedrag dat hij of zij zal laten zien.

Een ander voorbeeld van een 1 baas cocker.

Het hele gezin is gezellig thuis, alleen de uitverkoren baas is even weg, dan kan je vaak bij dit type zien dat hij of zij de andere gezinsleden niet meer ziet staan, maar gaat liggen wachten op de terugkomst van de leider, is die weer aanwezig, dan bestaan voor deze cocker de andere gezinsleden ook weer.

Dit type komt in alle karakters voor. Bij de schuchtere cocker zal er bij het eerste voorbeeld niet veel te merken zijn, hij of zij heeft niet zo de neiging om zich duidelijk te laten horen. Zij zal zich vaak in de buurt van de leider opstellen en de zaak wat ongemakkelijk bekijken of wat  gaan blaffen, omdat ze ziet dat de leider eigenlijk hulp nodig heeft in haar ogen maar ze heeft niet de moed om te gaan helpen, dit uit zich vaak in wat nerveus gedrag tijdens ruzies of uiteenzettingen.

De cocker die zijn mannetje staat, zelfverzekerd is of een pittig karakter heeft en weet wat hij wil zal iets heel anders laten zien. Die gaat duidelijk positie in nemen en kan soms wat strak gaan staan, soms wat grommen naar de andere gezinsleden en echt bereid zijn fysiek mee te helpen door te dreigen met grommen etc.

Het is aan de baas om zowel de schuchtere cocker die er nerveus van kan worden en de pittige even goed duidelijk te maken dat de leider het wel alleen af kan en hem of haar op zijn plaats te sturen of een tegen opdracht geven zodat de hond weet dat dit helemaal niet nodig is. De leider is sterk genoeg om het zelf op te kunnen lossen. Als de andere gezinsleden dat zouden gaan doen dan maakt het weinig indruk op de hond en word het conflict vaak groter.

Bij de prikkelgevoelige cocker, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk kan het een behoorlijk probleem worden. Vaak kan de combinatie van deze twee types in een hond echt voor verrassingen zorgen.

Ik heb de bazin van Djeno een cocker die beide types in zich heeft gevraagd om eens te beschrijven hoe zich dat bij hen geuit heeft en hun verhaal eens te vertellen.

Dit is het geworden:

 

 

 

 

Onze vrolijke rode vent Djeno werd op 24-10-2009 geboren.

 

Op 19 december 2009 kwam Djeno bij mij. 8 weken oud en een heel klein hummeltje. Mijn eerste hond en een één kleurige rode cocker.Djenoapril2010

Al snel kwam ik er achter dat Djeno een pup was waar ik vaak moest aangeven dat iets niet mocht. Nee was voor hem geen nee. Een correctie in de zin van boos "Nee zeggen" of als hij het echt te bont maakte in zijnnekvel pakken had geen succes. Hij onderging het en als de spanning uit zijn lichaam was en ik hem weer los wilde laten kreeg ik gerust weer een hap van hem.Ik kwam er achter dat hij dus duidelijk een eigen willetje had en zich niet gemakkelijk liet corrigeren. De algemenetips en adviezen die bij de meeste honden werktenwerkte totaal niet bij hem. Een flinke NEE, time out en een nekvelgreep hadden niet echt het gewenste resultaat.

Toen ik in mei 2010 mijn vriend Peter leerde kennen kwam zijn extreme gedrag nog meer naar voren. Djeno accepteerde Peter niet. Djeno begon te grommen als hij langs liep en correcties van Peter kwamen niet aan. In die tijd heb ik als roedelleider regelmatig Djeno gecorrigeerd om te laten zien dat ik zijn gedrag niet tolereerde. Peter moet wel boven Djeno komen te staan. Wanneer ik weg was, nam Djeno wel de correcties van Peter aan, maar zodra ik er weer was zag je Djeno veranderen. Dan was ik de baas en roedelleider en nam hij dan ook eigenlijk alleen maar (met moeite) iets van mij aan. Ook merkten we dat als we een drukke dag hadden gehad, waarbij Djeno meeging, Djeno na die tijd brommerig en grommerig werd. Zijn grommen corrigeren hielp niet, we moesten dan hem echt met rust laten.

In het najaar van 2010 werd hij steeds grommeriger. Peter kwam steeds vaker over de vloer en we merkte steeds meer dat Djeno daar moeite mee had. Hij reageerde daar extreem op en hij had moeite om te weten wat zijn plek was.

Mei 2011 hebben we contact gezocht met een coach om te kijken hoe we de situatie konden veranderen, met onder andere riemtraining  zijn we aan de slag gegaan. Riemtraining zorgt ervoor dat je als baas bepaald waar je hond mee naar toe moet gaan. Dit zorgt voor leiderschap, controle en overwicht op de hond. De hond moet volgen. Ook zijn we begonnen met het negeren van Djeno en het vastleggen van hem bij ongewenst gedrag. We moesten flink aan de bak. Dit was een moeilijke tijd.

In zomer van 2011 zijn we met zijn allen op vakantie gegaan naar de Ardeche in Frankrijk. Helaas ging het goed fout en daarom hebben we acuut contact hebben gezocht met onze coach.

Toen we de eerste dagen op de plek van bestemming waren gekomen was Djeno heel erg grommerig en totaal niet te genieten. Djeno was niet meer te bereiken voor correcties, luisterde niet en was zichzelf niet meer. Het advies was om hem acuut te gaan negeren, niks tegen hem te zeggen en alleen de dingen te doen die moeten en dat is eten en uitlaten. Verder moesten we Djeno links laten liggen. We zagen dat Djeno rustiger werd en ons weer kwam opzoeken, dan mochten we even hem aanhalen, maar niet enthousiast alles met mate. Tijdens de vakantie hebben het contact weer voorzichtig opgebouwd met het inbrengen van meer prikkels.

We zijn we er achter gekomen dat Djeno hypersensitief en snel overprikkelbaar is. Dit geeft een hele andere kijk op een hond dan ik voor ogen had. 

Ik zag mijn toekomst met een hond in duigen vallen. Wilde een hond om een maatje te hebben en voor gezelschap, nu was er een kans dat ik Djeno echt maar met mate mocht gaan aanhalen en meer moest negeren dan ik zou willen. Daar had ik nou niet bij stil gestaan toen ik nadacht over de aanschaf van een hond. Had aan veel zaken gedacht en de revue laten passeren, maar dat een hond een éénmanscocker, hypersensitief en snel overprikkelbaar kon zijn wist ik niet.

We zijn nu een jaar (2012) verder en moet zeggen dat het harde werken heeft geholpen en zijn vruchten heeft afgeworpen. We zijn Djeno steeds beter gaan leren begrijpen, we passen ons aan Djeno aan en houden rekening met hem als hij een druk intensieve dag heeft gehad.

Djeno heeft een sterk karakter en gaat in zijn doen en laten flink door in het extreme. Een cocker met een kop erop. Niks gaat normaal bij hem, bij een stukje fietsen gaat hij helemaal door tot het uiterste en is super enthousiast. Ziet hij sneeuw wordt hij helemaal gek. We zijn nooit klaar met Djeno, hij zal ons altijd uitproberen en tot het uiterste gaan.

Djeno is een lieve cocker met een gebruiksaanwijzing, die op zijn tijd een knuffel bij ons komt halen. Ondanks zijn gebruiksaanwijzing kunnen we hem niet meer missen!

 

 

 

 

De bazin van Djeno moest dus op 2 fronten stevig aan de gang, zowel zijn prikkelgevoeligheid moet binnen de perken gehouden worden door als een generaal te zorgen dat hij voldoende rust en leiding krijgt.

In hun geval extra moeilijk omdat het probleem al bijna ingesleten was door een aantal vormen van opvoeden die bij dit soort cockers niet goed werkt 

Pas toen het leiderschap goed bewezen werd door zijn bazin kon Djeno accepteren dat hij de nieuwe partner toe moest laten, gewoon omdat zijn leider dat van hem verlangdeDjeno1

Bij dit type cocker zal de nieuwe partner of het nieuwe gezinslid het niet zelf met de hond kunnen regelen, bij een 1 baas cocker moet de baas de signalen en regels geven en op die manier afdwingen dat  het nieuwe gezinslid geaccepteerd wordt en gerespecteerd. Pas als de  leider daarin geslaagd is kan het nieuwe gezinslid een band op gaan bouwen met deze cocker op zijn eigen manier.

Wonderlijk is dan vaak, dat als er rekening gehouden wordt door die nieuwe baas met zijn prikkelgevoeligheid, hij snel een makkelijkere band kan krijgen met de hond dan de uitverkozen leider.

Het 1 baas type kan ook voorkomen bij het tegenovergestelde karakter van Djeno, de flegmatieke hond die alles wel best vindt, zich niet zo gauw druk maakt 

Toch kan ook de rustige en verder stabiele 1 baas cocker dingen laten zien waar je  rekening mee moet houden en waar je toch ook wel wat verrassingen door kan krijgen.

Alles wat er met de baas gebeurd heeft een directe invloed op dit type en zijn verdere karakter zal bepalen hoe hij of zij gaat reageren.

Groeit zo’n cocker op in een druk en hectisch gezin waar eigenlijk niemand echt aandacht aan de hond besteed, ook de uitverkoren baas niet, dan kan dat bij de hond allerlei afwijkend gedrag veroorzaken dat op het eerste gezicht niet te plaatsen is. Dit soort honden worden dan vaak herplaatst omdat ze als storend en lastig ervaren worden. En dat is een ramp voor de hond, hij zal zich opnieuw aan iemand moeten gaan hechten en dat is een behoorlijke opgave voor hem of haar.

De 1 man cocker, een prachtige cocker, maar ongelooflijk kwetsbaar. Zijn geluks gevoel hangt af van 1  persoon die zijn universum is en omdat hij altijd maar die baas in de gaten houdt ontgaat hem niets en daarom pakt hij of zij meer signalen op van de baas dan een ander type cocker.

Soms kan dat lastig zijn, want juist net als er verder allerlei spannende, leuke of nare dingen gebeuren in je leven, zit je niet echt te wachten op een hond die op gaat spelen.

Die besluit net op die momenten de baas te gaan testen, wordt ongehoorzaam, gaat nerveus piepend rondlopen, steeds maar aandacht vragen etc. Hij wordt dan vaak als gekmakend lastig ervaren, zodat je als baas de neiging hebt de opvoeding wat te veranderen om van dit gedrag af te komen .

Maar pas op, ga niet aan de hond sleutelen wat zijn opvoeding betreft, maar kijk eerst naar jezelf, je situatie van dat moment, voor je gaat spreken van een heropvoeding of hulp inroept.

Als je in zo’n situatie aan de hond gaat sleutelen dan kan het zijn dat hij of zij er niets meer van snapt en zit je, als voor jezelf de situatie weer normaal is, met een hond die echt de weg kwijt is.

Beter is het om dit gedrag maar te accepteren en je cocker te helpen hierin, door hem aandacht en duidelijkheid en leiding te geven ondanks dat het je eigenlijk niet uitkomt op dat moment. Ook als je wat anders aan je hoofd hebt, ziek bent of erg gespannen, blijf proberen de hond te bevestigen. Trek toch tijd uit om met hem of haar aan de slag te gaan zoals jullie altijd deden, probeer hem toch de zekerheid te geven dat je als zijn grote leider de zaken onder controle hebt.

Daarnaast kan je in ernstige situaties je cocker ondersteunen met een rustgevend middel zoals Bach rescue als je daar in gelooft of Puur Onrust als je meer die kant op denkt. 

Ook je DA kan misschien een middel hebben vanuit de meer traditionele richting, dat kan je altijd eens vragen als je geen waarde hecht aan de alternatieve kant.

Duw hem niet steeds weg als lastig en sluit hem niet op een in bench of in een aparte ruimte om er even vanaf te zijn.

Denk erom, je cocker voelt dat als een sterke afwijzing van zijn leider en het maakt hem nog nerveuzer en onzekerder, wat zich dan weer vertaald in lastig en soms dwingend gedrag, veel gepiep en geblaf, ook slopen kan bij de gedragingen gaan horen 

De 1 mans cocker reageert slecht op een scheiding van zijn of haar baas, 14 dagen naar een kennel of pension voor een vakantie kan hem onderuit halen en zijn wereld op laten houden te bestaan.

Als een baas van zo’n cocker overlijd of de hond moet herplaatst worden zal het een behoorlijke kluif worden voor degene waar hij of zij gaat wonen.Juni20121

Met tijd, liefde en geduld kan dat allemaal goed komen en zal deze cocker een nieuwe leider uitzoeken en hetzelfde proces doorlopen, maar dat moet niet al te vaak gebeuren en liever helemaal nooit.

Mensen met een 1 baas cocker hebben er een extra verantwoordelijkheid bij en dat is ervoor zorgen dat de hond dit soort trauma’s niet oploopt, beter is het de hond zo op te voeden dat hij mee kan op vakantie en je goed bewust zijn van het feit dat een scheiding tussen baas en hond bij dit type cocker een behoorlijk traumatische ervaring is die hem als er keuzes zijn bespaard zou moeten worden.

De 1 baas cocker is een bijzondere cocker die soms ook heel bijzonder dingen kan doen. Waarschuwen als er een bevalling gaat beginnen voor de bazin het zelf doorheeft, epilepsie aanvallen aan voelen komen en daar voor waarschuwen, aangeven als er een migraine aanval aankomt en meer van dit soort dingen.

Ook als de baas een burn out dreigt te krijgen, overspannen gaat raken en veel gevoelens wegdrukt, de 1 baas cocker ziet deze signalen en waarschuwt op de manier die bij zijn verdere karakter pas. Juist omdat hij zijn hele leven de signalen van de leider leest en erop gefocust is, kent niemand die persoon zo goed als zijn cocker. Dat is prachtig, maar tegelijkertijd is het een zwakke plek van deze cocker, helaas word hij of zij vaak niet begrepen en regelmatig als een dominante hond neergezet, niets is minder waar, want de 1 baas cocker is er niet op uit om te domineren, hij is er om zijn enige leider te dienen en te helpen en dat word vaak verkeerd begrepen.

  Groetjes Loeki

 

 

 

 

 

m12
m15

Facebook pagina

Copyright © 2012 - 2015