Hoezo heb je een cocker?

by Loeki Bobbe

 

 

 

 

 

 

 

 

placeholderMax en zijn puberproblemen
17-11-2013

Max sliep als pup lekker in zijn bench `s nachts, geen enkel probleem. Maar ineens gaat Max loeien en blaffen midden in de nacht. Dat was niet eerder voorgekomen en ook niet eenmalig, nee Max bleef loeien.

Wat hier aan de hand zou kunnen zijn is het veranderen van de slaapcyclus van Max onder de invloed van zijn ontwikkelingen in zijn puberteit

De bench die eerst zo veilig en vertrouwd voor hem als pup, gaat nu als een gevangenis tegen hem werken. Hij krijgt het gevoel geen kant op te kunnen als er iets zou gebeuren in zijn omgeving of met een mede roedellid.

Als Max even wakker wordt krijgt hij een nieuw gevoel over zich. Hij wil even controleren of alles in het huis en met de gezinsleden goed is. Hij krijgt dus in plaats van veilige impulsen van zijn bench, een benauwd en opgesloten gevoel, kan daar niet mee uit de voeten en gaat zijn leiders roepen om aan te geven dat er iets niet goed gaat met hem. Hij voelt zich afgesloten van de roedel. Zijn slaappatroon is veranderd en het waakgevoel wakker geworden. Dingen die op deze leeftijd gaan ontwikkelen bij een hond.

Oplossing in eerste instantie is kijken of het beter gaat als het deurtje van de bench openblijft zodat hij bij wakker worden even de inspectie ronde kan gaan doen .

Opvallend is dat Max wel graag zijn bench ingaat `s avonds. Vandaar dus dat open deurtje. Meteen de hele bech weghalen kan verwarrend zijn omdat de vaste plek er dan ook meteen anders uitziet en hij moet al zoveel nieuwe dingen verwerken.. In de hondenopvoeding en begeleiding is het niet slim om grote stappen te nemen, klein en voorzichtig is vaak veel beter. Zeker als de hond er nog wel graag ingaat en geen weiger gedrag laat zien. Dan krijg je weer een andere situatie

Dat ging even goed maar als snel was er toch weer het geloei en gehuil `s nachts.

Ging de baas dan naar beneden en sliep verder in de kamer waar Max sliep dan was Max rustig en sliep weer gerustgesteld in.

Veel mensen zeggen, fout van de baas, dit is dwarsigheid van de hond, zijn zin door willen doordrijven want het is een puber. Negeren dus of bestraffend toespreken, zeker niet toegeven want dan pakt hij straks de macht. Vaak zijn dat mensen die de hond als machtzoeker zien, eigenlijk een beetje als een vijand die je goed in de gaten moet houden.

Ik kijk daar anders tegen aan. Onze honden proberen ons altijd iets duidelijk te maken, er is een interactie tussen baas en hond. Wij verwachten dat onze hond naar ons luistert, maar we hebben zeker de plicht om ook naar hem of haar te luisteren en uit te zoeken wat onze hond ons probeert duidelijk te maken. Zeker in zo’n belangrijke ontwikkelingsfase als de puberteit.

Daarbij is Max een zachte lieve cocker en erg baasgericht. Ook het type cocker en karakter verder moet je altijd mee laten spelen voor je zomaar even zegt, de kop indrukken dit gedrag.

Verder is Max een rustige puber die niet overdreven bezig is met testen van de bazen. Een beetje maar. Dus dat dit nachtelijke gespook van hem dwarsigheid of testen zou zijn lijkt me niet logisch, niet passend met de rest van de hond.

Ik heb een vermoeden dat Max door zijn puberteit en alle nieuwe gevoelens die bij hem wakker worden wil gaan kijken als hij even wakker is of alles nog wel goed gaat in de roedel. Dat gaat wat verder dan het inspecteren van het terrein waar hij leeft.

Hij wil controleren of zijn roedelgenoten allemaal nog aanwezig zijn en dat alles goed met ze gaat, voor hij zich over geeft aan zijn tweede slaapcyclus.

Honden hebben een slaapcyclus `s nachts, die ze steeds doorlopen. Voor Max is dat nieuw en hij zoekt er een weg in. Hij kon nu dan wel uit de bench en even rondkijken en rondkijken op zijn terrein of alles in orde is, maar niet bij zijn bazen komen omdat die ergens anders slapen, op een andere verdieping.

Mijn advies was, geef hem toegang tot de baas en als dat niet kan om wat voor reden dan ook, geef hem de geur van de baas op zijn slaapplek. Hetzelfde wat je ook wel doet met hele jonge pups.

Zodat bij wakker worden hij de intense geur van zijn baas ruikt en door die geur gerustgesteld wordt en hij weer verder kan gaan slapen. De baas is immers goed te ruiken, dus heel dichtbij.

Geuren worden door honden bij waak en slaap opgemerkt, zijn altijd in hun bewustzijn aanwezig en doen iets met de hond. Maken rustig of juist onrustig etc.

Een hond ruikt een brand eerder dan wij en veel eerder dan dat hij hem ziet en hoort. Er zijn al heel wat verhalen van honden die `s nachts met een hoop geblaf aangaven dat er ergens brand was en door zijn blaffen het gezin waarschuwde. Dat hoeft niet eens een brand in huis te zijn, een brand 2 straten verder komt ook al binnen bij een hond en als die ligt te slapen wordt hij wakker van die geur. Brand is gevaarlijk, dat signaal zit gewoon in hun genen. Dus gaat hij zijn roedel waarschuwen, dat is zijn taak als hond vanuit hemzelf gezien.

Helaas kan Max door een afwijking geen trappen lopen, dus op de slaapkamer bij de bazen slapen is niet mogelijk. Dan met geuren aan de gang. Een vers gedragen shirt van de baas voor het in de wasmand gaat eerst een nachtje bij Max in de bench. Dat wordt neergelegd als ze gaan slapen en `s morgens weer weggehaald om Max geen geurgewenning te gaan geven overdag.

Laat je zo’n shirt steeds liggen, dan word het normaal dat die geursterkte overdag ook om hem heen is en heeft het in de nacht een minder rustgevend effect.

Bij de eerste nacht slapen met het shirt van de baas vlak bij hem bleek dat het werkte, de volgend nachten zelfs nog iets beter, Max sliep iets langer door nog.

Is nog wel vroeg wakker en klaar voor de dag, maar daar is het een jonge hond voor.

Over een paar maanden zal Max zijn nieuwe ik beter hebben leren kennen en zal hij gewoon rustig de nacht doorgaan, vertrouwend op zijn ervaringen die hij dan opgedaan heeft als jong volwassen hond. Tot die tijd zal het shirt van de baas hem de nacht door helpen, denk ik, want niets voelt zo veilig voor een puberhond dan de aanwezigheid van de baas en zijn geur, ondanks dat hij af en toe wat dwars en ongehoorzaam kan zijn. Dat hoort bij de puberteit, daar leren onze cockers van, maar ook wij horen in die fase te leren wie onze cocker nu precies gaat worden en dat proces is zo boeiend, vind ik.maxnatrim

Door bij dit soort dingen te gaan kijken in de wereld van de hond, hun functioneren kan je vaak een oplossing vinden voor een probleem. Ga je zoeken naar oplossing als mens vanuit de mensen wereld, worden er vaak verkeerde vooral theoretische oplossingen gezocht die vaak nog verkeerd uitpakken ook. Honden leven via geur en gehoor, dus is het slim om dat te gaan gebruiken. Tevens is een hond net als de mens een roedel dier dat zich sterk betrokken voelt bij zijn roedelgenoten of dat nu soortgenoten zijn of andere wezens. Voor de hond is die roedel een geheel en dat is iets wat heel sterk bij hem speelt, in alle fases van zijn leven. Door na te denken over de hond als wezen en niet vanuit de mens gekeken komen de oplossingen haast als vanzelf. Zeker als je daar ook nog type en karakter in mee laat spelen.

Over Max worden in deze fase wat dingen duidelijk. Hij voelt zich bijzonder sterk verbonden met zijn bazen, heeft een enorme behoefte aan kontakt. Hij kan best een paar uur alleen zijn, geen probleem. Tijdens die paar uur kan hij een slaapcyclus doorlopen en tegen de tijd dat hij wakker wordt is de baas weer thuis en is de roedel weer compleet. Een nacht duurt langer en als hij dan uit een slaapcyclus komt en waakzaam gaat worden, kan hij de baas nergens vinden en dat is te zwaar voor Max die nog met deze nieuwe gevoelens moet leren omgaan en er ervaringen mee op moet doen. Hij gaat dan roepen naar zijn roedel leiders om aan te geven waar hij is en dat hij hen niet kan vinden. Want dat is een basisemotie in de hondenwereld, huilen en blaffen om kontakt te maken met de rest van de roedel. Door gebruik te maken van geuren van de baas is de drang om te roepen verminderd en bijna helemaal weg. Hij ruikt hem tenslotte heel sterk, dus de baas zal wel vlakbij zijn. Zo dichtbij dat roepen niet nodig is. Dat Max laat zien dat hij heel erg op zijn baas gericht is kan dat mooi meegenomen worden in zijn verdere leven tijdens zijn opvoeding. Maar ook in beslissingen die zijn bazen over hem nemen. Dat is het handige van de pubertijd en alles wat erbij komt. Je leert je hond goed kennen en dat is mooi, want de ene hond is de andere niet.

Ik heb vaak puberhonden gezien en mee gemaakt die dit soort minder bekende puberprobleempjes lieten zien, die er heel goed en vol vertrouwen uitgekomen zijn en superhonden geworden zijn. Maar helaas ook veel die gestraft en gecorrigeerd werden voor dit soort puber signalen. Dat zijn honden zonder zelfvertrouwen geworden die regelmatig twijfelen aan hun baas en leider en dus eigenlijk niet begrepen werden toen ze hondse signalen gaven vanuit hun wereld. Honden die tussen de twee werelden, die van de mens en die van de hond, verdwaald zijn en niet goed meer weten wat er van ze verwacht wordt en wat ze van de mens kunnen verwachten. En een onzekere hond zonder zelfvertrouwen en vertrouwen in de baas is een ongelukkige hond.

Uiteindelijk worden dat honden die op alle fronten moeilijk gedrag gaan laten zien omdat ze niet meer op de mens vertrouwen en ook niet meer op zichzelf en hun eigen soortgenoten. Ze verstaan de mens niet maar ook de honden niet meer

Ik hoop dat deze aanpak ook Max en zijn bazen door deze ontwikkelingsfase heen kan helpen. Zodat hij zelfverzekerd en vol vertrouwen in zijn baas het leven kan leven. Ik denk van wel.

 

Groetjes Loeki

Overige Blogs

 

 

 

 

 

m5
facebook

Facebook pagina

Copyright © 2012 - 2015